| Share

HomeThanapat ProjectsAbout ThanapatThanapat NewsInvestors' RelationsCareer at ThanapatThe Lao MagazineContact Thanapat
Thanapat HAUS
 
Sym Condo
 
Thanapat 360
 
Siraya Phuket
 
Jade Townhome

         บมจ. ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ เริ่มต้นจากมุมมองของนักบริหารรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นจะสรรค์สร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมือง ธนาพัฒน์ฯ อยู่ในกลุ่มบริษัทเล้าเป้งง้วน ซึ่งทำธุรกิจขนาดใหญ่ หลากหลาย มานานกว่าสี่สิบปี ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก ธุรกิจขนส่ง และการบริการด้านต่างๆ โดยมีคุณพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต และคุณบรรเจิด ปรีดาวิภาตเป็นผู้ก่อตั้ง และนำทีมบริหารโดยคุณชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต และคุณดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

         ธนาพัฒน์ฯ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ทุกโครงการคุณภาพ เพื่อให้คนในสังคมเมืองได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด และจากกความตั้งใจจริงจากทีมงานทุกคน ที่มองผ่าน Life Style ของคนเมือง ทำให้เราภูมิใจ ที่ได้เป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และภายใต้ความเชื่อมั่นว่า การรักษาคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เราสามารถรักษาความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราใช้ CRM ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และการบริการด้วยใจ เป็นสิ่งดึงดูดให้ลูกค้าไว้วางใจเรา และช่วยสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขัน ให้เราแตกต่างจากคนอื่น ความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาได้ ก็มาจากทีมงานที่รักกัน และทุ่มเทให้กับงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน และเราเชื่อว่า เราจะทำทุกอย่างได้ ถ้าเราเป็นทีมเดียวกัน

         เราพร้อมต้อนรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือล้น พร้อมกับความก้าวหน้าในอาชีพ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (จำนวน 1 อัตรา)
ลักษณะงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
ตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในส่วนกลางสำนักงานและที่ Site งาน
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 14 ถนนวิภาวดี-รังสิต)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- อายุ 20 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปวส. (กรณีที่มีประสบการณ์)
- มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
- สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ :
อบรมเสริมความรู้ท้งภายในและภายนอก
โบนัส
ปรับค่าจ้างประจำปี
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์( สำนักงานใหญ่ )
โครงการ ทำงาน 6 วัน
วิศวกรโครงการ (จำนวน 1 อัตรา)
ลักษณะงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
ควบคุม, ดุแลและตรวจสอบงานก่อสร้าง จัดทำแผนงานประจำวัน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เพียงพอกับความต้องการ ติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลความเรียบร้อยของโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศ ชาย อายุ 25-35ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหรือเทียบเท่า สาขาโยธา
- มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรือคอนโด ไม่น้อยกว่า  3 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สวัสดิการ :
อบรมเสริมความรู้ท้งภายในและภายนอก
โบนัส
ปรับค่าจ้างประจำปี
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์( สำนักงานใหญ่ )
โครงการ ทำงาน 6 วัน
เจ้าหน้าที่การตลาด (จำนวน 1 อัตรา)
ลักษณะงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
รับผิดชอบการนำแผนการตลาดที่ได้ รับมอบหมาย และ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การวิจัยการตลาดของทุกโครงการโดยรวมมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการประสานงานส่วน ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานตามแผนการตลาดโครงการหรือแบรนด์ที่ได้รับผิดชอบ จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายการใช้สื่อโฆษณาการตลาดกิจกรรมการตลาด และ การสนับสนุนงานขาย ดำเนินการวิจัย และสำรวจตลาดและคู่แข่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศ ชาย - หญิง
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป  มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
- มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- มีความกระตือรื้อร้น
- มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์
-  การวางแผนกลยุทธ์
-  ภาวะความเป็นผู้นำ
-  มีความริเริ่มสร้างสรรค์
-  มีการติดตามและประสานงานที่ดี
-  ความละเอียดรอบคอ
-  มี Service Mind
สวัสดิการ :
โบนัส
ปรับค่าจ้างประจำปี
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์( สำนักงานใหญ่ )
โครงการ ทำงาน 6 วัน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จำนวน 1 อัตรา)
ลักษณะงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
ดูแลงานบริการหลังการขายและรับ เรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ดูแลและบริหารความเรียบร้อยต่างๆในหมู่บ้านและชุมชน ดูแลควบคุมงานให้อยู่ในงบประมาณของส่วน
นิติบุคคล
ทำงานประจำที่หน้าโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (วิภาวดี-รังสิต)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศ หญิง
- อายุ 25 - 32 ปี
- วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-4 ปีในงานบริการ, 2 ปี ในการบริหารชุมชนโครงการและลูกค้าสัมพันธ์
- สามารถใช้ Ms office และ Internet ได้ดี
สวัสดิการ :
อบรมเสริมความรู้ท้งภายในและภายนอก
โบนัส
ปรับค่าจ้างประจำปี
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์( สำนักงานใหญ่ )
โครงการ ทำงาน 6 วัน
เจ้าหน้าที่บัญชี (จำนวน 1 อัตรา)
ลักษณะงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
1. จัดทำบัญชีลูกหนี้
2. ลงบันทึกบัญชีประจำวัน
3. เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน
4. ตรวจนับทรัพย์สินประจำเดือน
5. ปิดงบการเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- อายุ 20-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 0-3 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาใหม่)
- มีความรู้เรื่องโปรแกรมบัญชี Accpc และ บ้านเชียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
- เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :
อบรมเสริมความรู้ท้งภายในและภายนอก
โบนัส
ปรับค่าจ้างประจำปี
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ท่องเที่ยวประจำปี
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์( สำนักงานใหญ่ )
โครงการ ทำงาน 6 วัน
พนักงานดูแลร้านกาแฟ (จำนวน 1 อัตรา) ด่วนมาก
ลักษณะงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน, ดูแลและบริหารจัดการร้านกาแฟ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- วุฒิการศึกษาปวช., ปวส.
- อายุ 21- 30 ปี
- เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจขายอาหาร,เครื่องดื่ม อย่างน้อย 1 ปี
- Ms office ได้
- มีที่พักอยู่ใกล้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :
อบรมเสริมความรู้ท้งภายในและภายนอก
โบนัส
ปรับค่าจ้างประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์( สำนักงานใหญ่ )
โครงการ ทำงาน 6 วัน
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
บมจ. ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์
อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 14
333 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-618-8999
Fax. 02-618-8880
email: hr@thanapat.co.th
 


 ดาวน์โหลดใบสมัครงาน (PDF)
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ส่งกลับมาที่ธนาพัฒน์ฯ ตามที่อยู่ด้านบน

 • หน้าหลัก
 • โครงการธนาพัฒน์
 • รู้จักธนาพัฒน์
 • ข่าวสาร
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สมัครงาน
 • ติดต่อธนาพัฒน์
 • ธนาพัฒน์เฮ้าส์ (HAUS)
 สาทร - นราธิวาส

 • ธนาพัฒน์เฮ้าส์ กรีนโซน (GREENZONE)
 • อรุณพัฒน์ (AROONPAT)
 พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์

 • เจด ทาวน์โฮม (Jade Townhome)
 • บ้านอรุณพัฒน์ (AROONPAT)
 พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์

 • ซิม (SYM)
 วิภาวดีรังสิต - ลาดพร้าว

 • ธนาพัฒน์ ทรีซิกซ์ตี้ (360)
 พระราม 3 - นราธิวาส


Privacy Policy
Copyright © 2011 THANAPAT PROPERTY DEVELOPMENT PLC. All Rights Reserved.